• Excursions

  Podgorica walking tour

  15€

  1,5 - 2,5 h
  Ostrog Monastery

  25€

  1 day
  Vine tour

  55€

  1 day
  Montenegro tour

  40€

  1 day

  Tours

  Active tour

  590€

  8/7
  Chill out tour

  690€

  8/7